PERUTUSAN TIMBALAN PENGETUA

( PEMBANGUNAN PELAJAR )

 


 

Bahagian Hal Ehwal Pelajar adalah bahagian yang menguruskan hal-hal berkaitan dengan pelajar seperti disiplin, homeroom, asrama dan bimbingan pelajar. Bahagian ini diuruskan oleh Encik Mohamad Hanif Bin Hamali.