PERUTUSAN TIMBALAN PENGETUA

(PEMBANGUNAN BAKAT)

  


Bahagian Pembangunan Bakat adalah bahagian yang menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kelab, sukan, permainan dan badan beruniform. Bahagian ini diuruskan oleh Timbalan Pengetua Pembangunan Bakat iaitu Encik Mohamad Nizam Bin Asmuni