KAUNSELOR

 

Norhayati Binti Abdullah

 

Muhammad Azriff Bin Azmi

 

 


ETIKA PELAJAR
Tanggungjawap pelajar terhadap diri sendiri :
1. Menjaga kebersihan diri,termasuk kebersihan fizikal,mental dan rohani.
2.Bersopan,jujur dan amanah
3.Menghargai mata dan menepati masa
4.Berjimat cermat.
5. Bersifat sederhana dan tidak somnong
6 Sabar dan tolak ansur
7. Menghormati hak sasi orang lain.
8. Berani dan cekap hati.
9 Berdedikasi dan berdikari
10. Berjuang mencapai kecemerlangan dalam semua bidang
Tanggungjawap Pelajar Terhadap Agama
1.Taat kepada perintah Tuhan
2.Mempertahankan kesucian agama
3.Mendalami dan mengamalkan ajaran islam dalam kehidupan
4.Menuntut ilmu sebagai memenuhi tuntutan agama
5.Menyebarluaskan nilai murni keagamaan dalam kalangan masyarakat

 

Tanggungjawap Pelajar Terhadap Keluarga
1.Menghormati orang-orang tua dan ibu bapa
2.Memupuk hubungan sesama ahli keluarga
3.Memenuhi hasrat dan cita-cita keluarga untuk menjadi seorang yang berpendidikan dan bermoral tinggi
4.Menjaga nama baik keluarga
5.Menghormati keluarga